Стамфорд Бридж

Научете повече за секторите и разпоположението на местата на Стамфорд Бридж.

Разположение на трибуните

Сектори

Научете повече за всяка трибуна на стадиона

ЮГ

Трибуна Shed End

.

СЕВЕР

Трибуна Matthew Harding

ИЗТОК

Трибуна East Stand

.

ЗАПАД

Трибуна West Stand

Местоположение